KOMPASSEN - är en gruppintervention för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Den syftar till att stärka deltagarna och ge dem möjlighet att utveckla och öva på strategier för att hantera svåra situationer. Materialet kan också användas i grupper som inte är uttalat hbt-identifierade.

Metoden har ett hivpreventivt syfte och målet är att gruppen ska leda till minskat riskbeteende och ökad självkänsla hos deltagarna.

Metoderna i Kompassen utgår ifrån teorier om social inlärning och stort fokus ligger på att identifiera och stärka positiva beteenden hos deltagarna. En annan viktig del är att lyfta känslornas viktiga roll i riskfyllda situationer.

Ett viktigt verktyg i metoden är de 15 kortfilmer som fungerar som utgångspunkt för övningar och samtal. Vi möter i filmerna hbt-ungdomars vardagssituationer i skolan, hemma med familjen, med kompisarna. Utifrån filmerna får deltagarna analysera svåra situationer, hitta sätt att handskas med dessa och öva på strategier i en trygg miljö.

Kompassen är skapad av RFSL Stockholm med stöd av Arvsfonden och Smittskyddsinstitutet.
Film av Tjockishjärta Film.

RFSL Stockholm
Arvsfonden
aislestyle wedding dress
Tjockishjärta film

FILMER & SESSIONER - till höger kan du ladda ner de sessioner ur metodmaterialet som hör till filmerna här in under. Om du sedan vill beställa materialet eller DVDn med filmerna klickar du här.